architectenbureau projectenstedenbouwwoningbouwutiliteitsbouwinterieurbeeldende kunststudies / prijsvragenin ontwikkelinginspiratiecontacthome

Lovensestraat, Tilburg, De Lovenaer


Het ontwerp

 

STEDENBOUWKUNDIG
Het plan bestaat uit een 4-tal zelfstandige, ongelijkvormige bouwblokken die samen een gemeenschappelijk binnenterrein omsluiten. De bouwblokken zijn zodanig gepositioneerd dat zij zowel aansluiten op de bestaande bebouwing als ook richting en betekenis geven aan het achterliggend gebied. Daarnaast is ook rekening gehouden met mogelijke verbindingen naar later te ontwikkelen aansluitende terreinen.
Op het zuidelijk deel van het perceel is haaks op de Lovensestraat een bouwblok gesitueerd. Zowel de tuinmuur als de korte zijde van dit bouwblok volgen de rooilijn van de Lovensestraat. Op het noordelijk deel van het perceel volgt de straatgevel eveneens de rooilijn, knikt vervolgens naar binnen, en zet zich door richting het achterterrein. Door de richting van beide bouwblokken naar het achterterrein ontstaat een langgerekte, driehoekige buitenruimte die overloopt in een haaks daarop gelegen rechthoekig plein. De kopse zijde van dat plein wordt aan de noordzijde begrensd door een hogere bouwvolume dat vanaf de straat duidelijk zichtbaar aanwezig is door de boven het plein overstekende verdiepingen. Aan de westkant wordt het plein begrensd door een langgerekt bouwblok dat vanaf de straat slechts gedeeltelijk zichtbaar is. Hiermee wordt het idee van een doodlopend binnengebied ontkent.
Het beschikbare terrein is gedeeltelijk onderkelderd t.b.v. de parkeervoorziening. Deze parkeerkelder is met de auto vanaf de Lovensestraat bereikbaar. Voor gebruikers wordt de kelder zowel vanaf het binnenterrein als vanuit het appartementsgebouw ontsloten.


ARCHITECTUUR, DE HOOFDMASSA
Het plan is ontworpen als een verzameling ongelijke bouwblokken die deels, via de gemetselde tuinmuren, met elkaar verbonden zijn. Deze bouwblokken zijn allen uitgevoerd in metselwerk, rood genuanceerd. Een uitzondering hierop vormt het langgerekte bouwblok op het achterterrein. Door dit los te houden van de overige bebouwing wordt de openheid en transparantie van het gebied gewaarborgd. De uitvoering ervan in geel genuanceerd metselwerk versterkt dit effect.

 

De bouwblokken onderling zijn allen ongelijk van vorm, lengte, diepte en soms ook van hoogte. De afmetingen zijn gedicteerd door hun positie in het gebied. Het bouwblok op de kop van het rechthoekige plein is 4 lagen hoog, de overige bouwblokken zijn 3 lagen hoog.
Met uitzondering van het 4 lagen hoge bouwblok zijn echter overal gevelopeningen van dezelfde orde toegepast. De plaats en de ordening hiervan is zowel afhankelijk van de positie van het bouwblok in het geheel, als van de soort ruimte achter de gevel. 
Daarnaast zijn de bouwblokken zodanig vormgegeven dat vanuit de woningen uit- en toezicht op de gemeenschappelijke buitenruimten optimaal geregeld is

Het lange bouwblok op het achterterrein is onderkelderd en biedt ruimte aan 11 grondgebonden woningen. De tuinen zijn op het westen georiënteerd.
Het bouwblok haaks op de Lovensestraat betreft 6 grondgebonden woningen, op de hoeken geflankeerd door ieder 3 appartementen. In tegenstelling tot de woningen, die zich richten naar het driehoekige gemeenschappelijke binnenterrein  oriënteren de appartementen zich op de Lovensestraat respectievelijk op het rechthoekige plein.
Het verticale accent op het rechthoekige plein is 4 lagen hoog en biedt ruimte aan 8 appartementen. Deze appartementen zijn zodanig gesitueerd dat op alle lagen de woonruimte is gericht op het plein. Tevens zijn aan dit plein ook de balkons geprojecteerd. 
Het laatste bouwblok biedt ruimte aan 4 grondgebonden woningen en een bovenwoning met dakterras boven de poort naar de parkeerkelder.

 

De gemeenschappelijke semi-openbare ruimte wordt tpv de belendingen voorzien van een rooster met begroeiing. De scheiding tussen de achtertuinen en het gemeenschappelijk toegankelijk terrein wordt uitgevoerd in metselwerk. De achtertuinen van de woningen onderling worden van elkaar gescheiden middels stalen roosters voorzien van begroeiing.

In totaal omvat het plan 14 appartementen en 22 grondgebonden woningen. Met de 41 parkeerplaatsen in de parkeerkelder wordt ruimschoots aan de parkeernorm voldaan.

 

SOCIALE VEILIGHEID

De toegang naar het achtergebied is afgesloten met een poort. Hiervoor is gekozen om ongewenste bezoekers te weren en de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Zolang het doorgaande karakter van deze besloten semi-openbare ruimte geen aansluiting vindt in de directe omgeving zal het terrein in ieder geval afsluitbaar blijven..

 


 


Terug naar overzicht