architectenbureauprojectencontacthome

Boogers & van de Ven

 

WAT

Omdat wij elkaars werk al jaren positief beïnvloeden, hebben wij in 1995 onze samenwerking een meer formeel karakter gegeven. Sindsdien opereren wij onder bovengenoemde naam. Architectuur is onze voornaamste bezigheid. Kleine projecten werken wij zelf uit, grotere worden uitbesteed. Wij voerendaarbij de regie, zijn aanspreekpunt en blijven eindverantwoordelijk.
De vrije beeldende kunst is binnen onze organisatie een zelfstandig element 

HOE/WAAROM

Bij onze ontwerpen zijn de volgende uitgangspunten richtinggevend:
  - De vraag van de opdrachtgever, het programma van eisen.
  - De wettelijke bepalingen,bestemmingsplannen, bouwbesluit, etc.
  - De geest van de plek.
  - Het inleven in de gebruiker.
 

Een combinatie van deze punten maakt iedere opdracht uniek.
Voorts benaderen wij de opgave van diverse kanten, scherpen de vraag aan en proberen het probleem zo duidelijk mogelijk te stellen; immers in de kern van het probleem ligt de oplossing.
Daarnaast nemen wij niet alleen de rol van ontwerper maar ook die van gebruiker aan.
Door deze analytische- en pragmatische werkwijze ontstaan ontwerpen die begrippen als mooi en lelijk overstijgen. In combinatie met de huidige ontwikkelingen in stedenbouw en architectuur leidt deze aanpak tot eigenheid van het ontwerp.
Wij zien ons zelf niet als vertegenwoordigers van een stijl of –isme.
Schijnbare eenvoud en esthetiek van de logica boven die van de vorm is ons streven.
Voor wat betreft de vrije beeldende kunst begeven wij ons in het grensgebied van het 2- en het  3-dimensionale. Van eenduidigheid is geen sprake: modellen zijn geen maquettes van gebouwen, structuren zijn geen voorstudies voor sculpturen. Door combinatie van afbeelding, kleur en materiaal ontstaat een associatief beeld, dat aanzet tot een ervaring die niet door beschrijving is vast te leggen. In dit  gebied tussen zegbaar en niet - zegbaar trachten wij te balanceren op het snijvlak van vorm en betekenis.