architectenbureau projectenstedenbouwwoningbouwutiliteitsbouwinterieurbeeldende kunststudies / prijsvragenin ontwikkelinginspiratiecontacthome

De Kievit, Tilburg

TOELICHTING

 

Opgave
Het ontwerp van minimaal 36 sociale koopwoningen, premie-A, in tuindorp ‘De Kievit’, wijk Reeshof te Tilburg.

Stedenbouwkundig
Het idee van de tuinstadgedachte is herkenbaar vormgegeven in de verkaveling van het beschikbare terrein. In de stedenbouwkundige opzet zijn 3 ruimtelijke situatie te onderscheiden, n.l. een doorgaande straat, een groenachtig voetgangersgebied en een parkweg. Het voetgangersgebied dat een verbinding verzorgt tussen de doorgaande straat en de parkweg vormt de as van de prijsvraaglocatie, de oost- en westzijde van deze as zijn elkaars spiegelbeeld.

Architectonisch
Gestreefd is naar een optimale helderheid van de plattegrond in relatie tot de gevels, waarbij de wijze van benadering van zowel het kavel als van het woonhuis zelf als belangrijkste uitgangspunten beschouwd kunnen worden. De ruggegraat van het kavel bestaat uit een doorgaande strook van straat naar achterpad. In combinatie met een verticale as die de verdiepingen verbindt is deze strook bepalend voor de structuur van de woning. De vrijstaande schijven evenwijdig aan de gevels markeren niet alleen de overgang tussen privé en openbaar, maar geven ook de positie weer van de vaste voorzieningen zoals entree, trap en natte cellen. Speciale functies zoals koken en techniek worden opgenomen in als meubels vormgegeven elementen die vrij in de ruimte een positie innemen. De resterende ruimte kan vrij worden ingedeeld, al naar gelang het programma van de eigenaar, met dien verstande dat gebruik van vrijstaand meubilair hiervoor het uitgangspunt vormt. Alhoewel alle 36 woningen hetzelfde zijn voor wat betreft plattegronden en gevelopbouw zijn de bouwblokken onderling anders vormgegeven. Verschillen in afwerking van kopgevels, toepassing van overdekte doorgangen en uitstekende dak- en vloerconstructie, afhankelijk van hun positie in het plan, getuigen hiervan. De lengterichting van de doorgaande straat is benadrukt door het ononderbroken bouwblok, de luifels ter plaatse van de bebouwing aan de parkzijde fungeren als een  poort naar zowel het park als naar de achterliggende bebouwing. De woningen zijn in serie geschakeld ten opzichte van elkaar; de schermen van geperforeerd plaatstaal t.b.v. de privacy bepalen mede de ritmiek van de gevels van het bouwblok.

 

Constructie en materiaal
De hoofddraagconstructie bestaat uit een betonskelet. De helderheid van plattegronden en gevels is doorgevoerd tot in het toegepast materiaalgebruik. Alle in het zicht komende onderdelen van dak, plafonds, kopwanden en begane grondvloer zijn gedacht  in beton, kleur naturel, de vrijstaande schijven in de gevel in hout, kleur naturel en de kozijnen in voor- en achtergevels in aluminium, kleur zwart.
 


Terug naar overzicht