architectenbureau projectenstedenbouwwoningbouwutiliteitsbouwinterieurbeeldende kunststudies / prijsvragenin ontwikkelinginspiratiecontacthome

Brussels Museum of Contemporary Art, Brussel

Ideeënschets

Bij het maken van dit plan hebben wij ons ten doel gesteld het ontwikkelen van nieuwe, cultureel maatschappelijke bestemmingen en het vormgeven van de bebouwde omgeving. Tezamen zullen zij een nieuwe impuls geven aan een, maatschappelijk en commercieel gezien, verwaarloosd gebied.
De bestaande situatie biedt kwaliteiten die in de ideeënschets gehandhaafd dan wel opnieuw ingezet worden. Gebouw P blijft gehandhaafd, wordt gerenoveerd en als zodanig opgenomen in het museumcomplex. De slechte staat van gebouw M heeft ons doen besluiten dit gebouw niet in te passen in het nieuwe complex. De bestaande schoorsteen wordt ingezet ter verwijzing naar het verleden en als herkenningpunt voor de omgeving.  De overige bebouwing van het gehele gebied wordt gesloopt en afgevoerd. 

Aan de buitenzijde oogt gebouw P als een zwaar, massief bouwwerk, van in rood metselwerk uitgevoerde gevels. De relatief kleinere kozijnen en de zwaar ogende betonnen lateien boven de gevelopeningen versterken deze indruk. Binnen in het gebouw blijkt echter dat we te maken hebben met een grote hal in twee verdiepingen met ter plaatse van de verdiepingsvloer een vide evenwijdig aan de lengte van het gebouw. De stenen verdiepingsvloer wordt gedragen door een betonnen draagconstructie, het dak wordt ondersteund door kolommen van samengestelde stalen profielen en een stalen vakwerkconstructie. Op het complex worden evenwijdig aan gebouw P een 2-tal nieuwe bouwvolumes gesitueerd op een betonnen grondvlak. Uit het grondvlak zijn vormen gesneden welke steeds óf verticaal zijn omgezet óf in hoogte verplaatst; het totale oppervlak aan betonvlak blijft ongewijzigd. Deze bewerkingen worden vooral uitgevoerd op bijzondere plekken, met name op de grensgebieden tussen buiten en binnen.
Als contrast met het massieve bestaande gebouw P worden de nieuwe bouwvolumes transparant uitgevoerd met een industriële uitstraling. De gevels worden uitgevoerd in glas aan de buitenzijde voorzien van stalen persroosters. De persroosters waarborgen de transparantie van binnen naar buiten terwijl ze omgekeerd zorgen voor de nodige privacy.
De hoogbouw is behandeld als één reliëf. Ook deze rechthoekige vorm is bekleed met glas en een stalen persrooster. De maat en schaal van dit bouwvolume wordt bepaald door de plaatsen waar het stalen persrooster is weggelaten.

De totale bebouwing biedt huisvesting aan het museumcomplex BEMCA, aan een brasserie en aan ca. 11.000 m² hoogwaardige kantoorruimte. De hoofdentree ligt aan de Louis Schmidtlaan; vanuit deze centrale entree worden de diverse onderdelen ontsloten.

De brasserie bevindt zich aan de Louis Schmidtlaan, rechts van de hoofdentree. 
Het museumcomplex BEMCA is op maaiveldniveau geprojecteerd. Alle voorzieningen op dit niveau fungeren als een stedelijke installatie. De mogelijkheid wordt geboden om nieuwe manieren van kunst te produceren, te exposeren en te verkennen. Daarnaast voorziet BEMCA in een museumwinkel, filmzaal, bibliotheek, leesruimte, conferentieruimte annex concertruimte, restaurant, en overige ten dienste van het museum staande voorzieningen. Een aantal van deze voorzieningen zijn ondergebracht in ruimtelijke volumes, dozen, gesloten dan wel transparant, vrij van vorm. Ze zijn op een zodanige wijze in de ruimte geplaatst dat onder, boven en/of naast de volumes weer nieuwe ruimten ontstaan; de ruimte en de leegte vervullen gelijkwaardige maar complementaire functies. De leegte tussen de volumes moeten condities scheppen voor welke kunstvorm dan ook. Samen met de verbindingsgangen tussen de diverse bouwvolumes bieden zij ruimte om te dwalen, te filosoferen en te flaneren.
De buitenruimten tussen de bebouwing onderling refereren voor wat betreft de schaal en de maat naar de van oudsher aanwezige tussenruimten. De zo ontstane omsloten buitenruimten kunnen worden ingezet als beeldentuin of als buitenterras behorend bij het restaurant.
De conferentieruimte, de bibliotheek en het restaurant liggen zo ver mogelijk van de entree en van de kantoren af. Ze zijn alleen via het museumcomplex te bereiken. Hierdoor zal de sfeer en uitstraling van zowel het ten toon gestelde werk als van het museum zelf kunnen doordringen tot in deze ruimten. 
De kantoorruimte is gesitueerd in de hoogbouw aan de Louis Schmidtlaan. De hoogte van de kantoorschijf is afgestemd op de hoogte van de naast en tegenoverliggende bebouwing. 
De interactie tussen de kunsten en de zaken zal, zeker gezien de in BEMCA aanwezige faciliteiten, hier een rol gaan spelen.
Immers, niet alleen voetbalstadia en golfcourses bieden ruimte aan zakelijke besprekingen.
Tot slot is onder het grootste gedeelte van de bebouwing een parkeerkelder aangebracht ten behoeve van personeel en bezoekers van de bovenliggende bedrijven en instellingen. Vanuit deze parkeerkelder zijn het BEMCA, de brasserie en de kantoorruimte rechtstreeks bereikbaar.


Terug naar overzicht