architectenbureau projectenstedenbouwwoningbouwutiliteitsbouwinterieurbeeldende kunststudies / prijsvragenin ontwikkelinginspiratiecontacthome

Veemarktkwartier, Tilburg

PLANTOELICHTING VEEMARKTKWARTIER TILBURG

 

Binnenkort presenteert de gemeente Tilburg haar stedenbouwkundige visie op het Veemarktkwartier. Deze visie, ontwikkeld door architect bOb van Reeth, voorziet onder andere in de aanleg van verschillende pleinen, van een hoogwaardig ingericht groengebied met daarin gelegen de nieuwbouw van stedelijk jongerenwerk Attak, in uitbreiding van gebouwen ten behoeve van kantoren en culturele functies en in horecaontwikkeling achter de Korte Heuvel en de Heuvelse kerk.
Zowel de eigenaars, als de horecadeskundigen als de Stichting Stadskern reageerden positief op deze toekomstige ontwikkelingen.
In de overtuiging dat in dit deel van het Veemarktkwartier op korte termijn kansen liggen voor een unieke horecavoorziening rondom een unieke openbare ruimte hebben wij het initiatief genomen om voor betreffend gebied een idee te leveren wat een eerste aanzet zou kunnen zijn.

Volgens de stedenbouwkundige visie is ter plaatse van het achtergebied van de horecapanden Heuvel 1 t/m 16 een straat geprojecteerd welke uitkomt op een parkachtig plein. Concreet betekent dit voor de betreffende panden dat de diverse aanbouwen in het zicht komen en dat de bestaande achtergevels voorgevels worden. De begrenzingen van de particuliere eigendommen met het openbaar gebied aan de achterzijde worden recht getrokken.

 

Bij de hier gepresenteerde ideeënschets zijn wij uitgegaan van de rechte achtergevelrooilijn zoals voorgesteld in bovengenoemde visie. Het massieve rafelige achtergebied wordt ingezet als een positieve kwaliteit, weliswaar hier en daar uitgedund door enkele aanbouwen te verwijderen.
Achter de bestaande hoofdbebouwing van de betreffende panden is een transparante constructie geprojecteerd. Alhoewel de transparantie van de betreffende constructie een schril contrast vormt met de bestaande, steenachtige bebouwing zal juist dank zij deze transparantie de identiteit van het rafelige achtergebied gewaarborgd blijven.
Door de transparante constructie blijven de bestaande achtergevels van de hoofdbebouwing, alsmede de gevels van de te handhaven aanbouwen in het zicht. Dat het achtergebied in haar huidige staat geen schoonheidsprijs verdiend getuige het hierbij gevoegde beeldmateriaal. Het aanpassen of renoveren van de betreffende gevels op een zodanige wijze dat een pittoreske uitstraling wordt verkregen maakt wezenlijk deel uit van dit ontwerp. Het contrast dicteert de integratie.

Het plan, een open serreachtige aanbouw, biedt ruimte aan een collectieve horecavoorziening, te vergelijken met de buitenterrassen in de zomermaanden. De hoogte van de serre wordt bepaald door de onderkant van de dakgoot van de bestaande hoofdbebouwingen.  Dankzij deze hoogte ontstaan op de daken van de te handhaven aanbouwen te benutten binnenruimten. Tevens zijn in de serre op diverse niveaus vloervlakken, vrije van vorm, opgenomen. Het dak van de serre wordt op sommige plekken onderbroken ten behoeve van dakterrassen en bomen.

 

Onder de serreachtige constructie is een gemeenschappelijke kelder geprojecteerd. Deze kelder biedt niet alleen ruimte aan opslag van goederen en afval maar wordt tevens benut ten behoeve van de aanvoer van drank en spijzen vanuit de Veemarktstraat. Een liftconstructie ter plaatse zal het verticale transport verzorgen.
Het geplande parkachtige plein, omsloten door de kerk, ATTAK en de gemeenschappelijke horecaserre zal in de zomermaanden als terras worden ingericht. Onder dit plein is een kelderconstructie gedacht ten behoeve van een multifunctionele ruimte. Tussen deze multifunctionele ruimte en de eerder genoemde gemeenschappelijke kelder zou een rechtstreekse verbinding kunnen worden aangebracht.
 


Terug naar overzicht