architectenbureau projectenstedenbouwwoningbouwutiliteitsbouwinterieurbeeldende kunststudies / prijsvragenin ontwikkelinginspiratiecontacthome

Nesselande, Rotterdam

TOELICHTING ONTWERP

 

kavelkeuze
Het plan wordt gedomineerd door water waarbij de percelen als eilanden in het water zijn verkaveld. Door de hoogteverschillen op de kavels zelf ontstaat een directe relatie tussen de tuin en het water.
Voor de bebouwing op Kaveltype C is een ontwerp gemaakt omdat dit perceel bestemd is voor een vrijstaande woning en omdat het grenst aan één van de bredere oost- west lopende vaarten waardoor een duidelijkere relatie of confrontatie met het water aangegaan kan worden. 

het kavel
De bebouwing op het kavel wordt gedicteerd door de gestelde randvoorwaarden. Door de maximale grenzen van het bebouwingsveld, het bebouwd oppervlak, de bebouwingsenvelop, het bouwvolume en de bebouwingshoogte in combinatie met de aanwezigheid van de nodige parkeerplaatsen en de mogelijkheid van het realiseren van een steiger te onderzoeken en te combineren is een bouwwerk verkregen dat op alle fronten voldoet.  Bouwvolume is 477 m², bebouwd oppervlak is 121 m² en bruikbaar vloeroppervlak is 338 m².
Het bebouwingsoppervlak bedraagt minder dan 30 % van het kaveloppervlak, het bouwvolume (exclusief kelder en zolder) beperkt zich tot 1,4 x het kaveloppervlak , terwijl de bebouwingshoogte bij zowel de bebouwingsveldgrenzen aan de zijde van een naburig kavel als ter plaatse van het hoofd bebouwingsveld niet wordt overschreden.
De houten steiger wordt op het kavel verder doorgestraat zodat de woning als een boot aan een steiger verankert lijkt.

 

 

architectonisch plan
De vormgeving van dit ontwerp is een logisch gevolg van onze interpretatie van de in de prijsvraagopgave gestelde randvoorwaarden.
De open structuur in de woning wordt verkregen door de ruimten onderling te scheiden door horizontale vloervelden en vrijstaande, verticaal dragende elementen en te verbinden door vides. Deze open structuur wordt door de routing in het gebouw en de confrontatie met de verschillende ruimten extra benadrukt.  
Doordat geen dragende elementen in de gevel zijn opgenomen dient deze enkel als klimaatscheiding waardoor een optimaal gebruik van transparante en translucente elementen mogelijk wordt.
Het souterrain met de aangrenzende buitenruimte biedt op een natuurlijke wijze een maximum aan privacy.

materiaalomschrijving
Alle constructieonderdelen zijn ontworpen in gewapend beton. De stabiliteit van de woning wordt verkregen door de in beton uitgevoerde verticale, vrijstaande elementen. De gevelpuien zijn vlak in de gevel geplaatst, uitgevoerd in staal, kleur zilvergrijs terwijl in dezelfde kleur de kozijnen t.b.v. de schuivende deuren óp de gevel zijn gedetailleerd. De hekwerken zijn ontworpen als stalen persrooster, kleur zilvergrijs. De vloeren en trappen worden gerealiseerd in beton bekleed met houten vloerdelen. 
De vlonder aan het water is evenals de bestrating in de tuin uitgevoerd in bankirai delen


Terug naar overzicht