architectenbureau projectenstedenbouwwoningbouwutiliteitsbouwinterieurbeeldende kunststudies / prijsvragenin ontwikkelinginspiratiecontacthome

Prijsvraag Witbrant Oost, Tilburg

 

TOELICHTING ONTWERP dd 30 juni 2005


Uitgangspunten
De prijsvraaglocatie “Boszone Witbrand-oost” ligt aan de zuidrand van Witbrand-oost, een deelgebied van stadsuitbreiding DE Wijk aan de westelijke zijde van Tilburg, ten zuiden van de spoorwegverbinding Tilburg-Breda. Het plangebied vormt een overgang tussen de noordelijk gelegen Witbrandlaan-Oost en het aan de overige zijden bestemde bosgebied. De langgerekte kavels zijn in noord-zuidelijke richting georiënteerd en worden met de korte zijde ontsloten op de Witbrandlaan Oost. Voor wat betreft het bebouwingsvlak, het bebouwingsvolume, de vormgeving, de materialisering en het kleurgebruik zijn zowel in het bestemmingsplan als in het beeldkwaliteitsplan strenge regels geformuleerd. De open verkavelingsstructuur met doorzichten vanaf de Witbrandlaan Oost naar de zuidelijk gelegen bosrand vormt de hoofdgedachte van het plan.

Architectonisch plan
Naast de hierboven beschreven uitgangspunten vonden wij uitzicht, bezonning, maar vooral ook privacy zeer belangrijk.
De afmetingen van de beschikbare kavels en de daarbij behorende grondkosten vormden voor ons de aanleiding een ruim bemeten, exclusieve woning te ontwerpen in het duurdere segment. Dankzij de bijzondere ligging van het perceel aan de bosrand en de gunstige positie van de achtergevel op het zuiden hebben we het uitzicht op deze bosrand gericht.
Door het langgerekte kavel en de daarop geprojecteerde bouwenvelop hebben we gekozen voor een smal en lang bouwvolume. De gewenste ruimte en privacy in combinatie met het optimaliseren van het doorzicht naar het achterliggend gebied hebben er toe geleid een rondom vrijstaande woning te ontwerpen van drie bouwlagen waarvan de onderste samen met een privé buitenruimte op kelderniveau is gesitueerd. Dit besloten buitenterras, op het oosten georiënteerd, ontleent zijn private karakter aan de in beton uitgevoerde verdiepingshoge wand op de erfafscheiding. Vanwege diezelfde privacy zijn ook op de bovenste laag besloten buitenruimten geprojecteerd.

Exterieur
Aan de zijde van het buitenterras is de gevel onder maaiveld open, transparant uitgevoerd. Boven het maaiveld is het gebouw introvert en ingetogen vormgegeven, besloten naar de naastliggende percelen en het openbaar gebied en open naar de bosrand en het private buitenterras. De glazen U-profielen in de gevels suggereren een openheid die er door de achterliggende betonnen wanden niet is. De massieve bovenbouw, nagenoeg gesloten, is uitgevoerd in beton. 
Door de uitgesproken vorm van de woning en de toepassing van onnatuurlijke materialen worden zowel het doorzicht naar de bosrand als het contrast daarmee geoptimaliseerd.
Tegelijkertijd refereren de toegepaste bouwproducten en de schijnbaar willekeurige ordening van gevelsparingen in de bovenbouw naar diezelfde natuur: de in de gevel op maaiveld niveau verticaal geplaatste glazen U-profielen dragen als boomstammen de ter plaatse van de verdieping in beton uitgevoerde beslotenheid van het bladerdek.

Interieur
Het thema privacy is ook in de woning zelf verwerkt. Een grote gemeenschappelijke living vertoont openheid in zowel verticale als in horizontale richting, terwijl de kleinere kamers besloten, ook naar elkaar toe, als individuele zelfstandige units zijn vormgegeven. De woning is zodanig georganiseerd dat het wonen met werken gecombineerd kan worden door een zelfstandige unit als zodanig in te richten.
In het hoofdvolume is naast de technische ruimte ook een buitenberging annex dubbele parkeergelegenheid opgenomen.

 


Terug naar overzicht