architectenbureau projectenstedenbouwwoningbouwutiliteitsbouwinterieurbeeldende kunststudies / prijsvragenin ontwikkelinginspiratiecontacthome

Bredaseweg, Tilburg

 

Plantoelichting patiowoningen Bredaseweg 331a te Tilburg i.o.v. erven BOOGERS-SMOLDERS

 

Het plangebied


SITUATIE
Bredaseweg 331a is een besloten gebied grenzend aan de achtertuinen van woningen gelegen aan de Bredaseweg, St. Oloflaan en Academielaan te Tilburg. De bebouwing aan de Bredaseweg en de St. Oloflaan betreft voornamelijk vrijstaande woningen,  twee onder een kap woningen en patiobungalows, terwijl de bebouwing aan de Academielaan is geschakeld in 2 rijen van ieder 4 woningen.
Het bestaande terrein is vanaf 1938 tot voor kort actief in gebruik geweest als kwekerij annex bloemisterij, toegankelijk vanuit de Academielaan, de St. Oloflaan en de Bredaseweg. Vanaf de Bredaseweg hebben een 3-aantal belendende percelen, gesitueerd aan de Bredaseweg, recht van overpad t.b.v. een achterom met garage.

 

KADASTRAAL
Het te bebouwen perceel betreft een voormalige bloemisterij c.q. kwekerij van Boogers & Zn.
Het terrein ligt aan de Bredaseweg te Tilburg, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie P, nummers 4244, 6333, 6536,  totale oppervlakte ca. 4350 m².

Het ontwerp

 


OMGEVING
Het gebied is gesitueerd tussen de wijken ‘Zorgvliet’ en ‘De Reit’.  De wijk Zorgvliet, aangelegd in de 30-er jaren, is ruim van opzet en bestaat voornamelijk uit geschakelde en vrijstaande, ruime, luxe eengezinswoningen.
De Reit, een wijk aangelegd in de jaren 60, voorziet in grondgebonden woningen, flats, patiowoningen en aan de westzijde en de zuidoost zijde de grotere en luxer woningen.
De woningen gelegen aan de St. Oloflaan, zijn gerealiseerd in de 2e helft van de 60-er jaren. Tussen de Gimbrerelaan, Academielaan, St. Oloflaan en Cornelstraat zijn grotere bouwvolumes geprojecteerd, bestaande uit een zorgcomplex met aanleunwoningen (Zonnehof), een school en recent, een complex met gestapelde woningen. Deze gebouwen zijn met de achterkant georiënteerd op de St. Oloflaan en worden ontsloten vanaf de Gimbrerelaan en Academielaan. Dat is een van de redenen waarom de woningen aan de St. Oloflaan eerder deel uitmaken van Zorgvliet dan van De Reit. Het type woningen en de prijsklasse bevestigen dit.

DOELGROEP
Zoals gezegd zijn beide wijken vooral opgezet voor het kinderrijke gezin. Levensbestendige, grondgebonden woningen in het duurdere segment, voorzien van een bescheiden privé buitenterrein, gesitueerd in een rustig gebied, zijn nauwelijks aanwezig. Het voorstel voorziet in die behoefte. 
STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Het langgerekte, van de straat afgelegen terrein is ca. 100 m lang en 40 meter breed. De inrit vanaf de Bredaseweg met een breedte van 5 meter,  ligt tussen twee grotere kavels en komt uit op ongeveer de helft van de lange zijde van het beschikbare terrein. De inrit vanaf de St. Oloflaan is niet breder dan een inrit naar een privé garage zoals dat bij alle woningen ter plaatse gebruikelijk is. De ontsluiting vanaf de Academielaan is bescheiden van maat en bevindt zich tussen het hoekkavel gelegen aan de St. Oloflaan en het hoekhuis aan de Academielaan. 
Vanwege de betekenis en de afmetingen van de diverse ontsluitingen, in combinatie met de optimale bebouwingsmogelijkheden, zal de inrit vanaf de Bredaseweg worden aangehouden als ontsluitingsweg naar het binnengebied. Deze weg biedt tevens toegang tot de garages van de belendende percelen waarvoor een ‘recht van overpad’ van toepassing is. De inrit vanaf de St. Oloflaan wordt afgesloten en toegekend aan de naastliggende woning, St. Oloflaan 40. De inrit vanuit de Academielaan wordt ook aangehouden t.b.v. het daar nieuw te projecteren kavel.
Het totale gebied wordt verdeeld in een gemeenschappelijk terrein en 7 privé kavels.
Het gemeenschappelijk terrein bestaat uit een ontsluitingsweg in oost westelijke richting, aan de zuidzijde voorzien van een brede groenstrook, aan de overige zijden begrensd door de kavels.
De oost-, noord- en westzijde van het terrein worden bebouwd met patiowoningen. De kavels zijn zodanig ingericht dat de rooilijn van de bebouwing ca. 5 meter terug ligt ten opzichte van de erfgrens aan de voorzijde. Deze strook is ingericht als voortuin en als parkeerplaats.
De kavels worden voornamelijk één bouwlaag hoog bebouwd met ieder een bescheiden accent van 2 verdiepingen.
De vijf tussenkavels zijn ca. 330 m2 groot. Het kavel aan de westzijde, 790 m2 groot, kan opgesplitst worden in 2 kavels waarbij het zuidelijk gelegen kavel (330 m2) wordt ontsloten vanaf de Bredaseweg en het noordelijk gelegen kavel (460 m2) zelfstandig ontsloten wordt vanaf de Academielaan. Dit kavel is geheel ingesloten en is uitermate geschikt voor ingetogen, geluidsluwe en milieuvriendelijke bedrijfsactiviteiten en/of autostalling. 
Het kavel aan de oostzijde is ca. 390 m2 groot. Dit kavel biedt de gelegenheid voor een combinatie van wonen met atelier of met bescheiden kantoorruimte.

 

BEBOUWINGSPLAN
De patiowoningen zijn zodanig georganiseerd dat gesproken kan worden van levensloopbestendige woningen waarbij de privacy optimaal geregeld is. Voor wat betreft de tussenkavels is het woongedeelte aan de zuidkant georiënteerd op het gemeenschappelijk groen en aan de westzijde op de privé patio. Bij het westelijk gelegen kavel is de woonkamer aan de oostzijde gericht op het gemeenschappelijk gebied, terwijl de westzijde begrensd wordt door de patio. Bij het oostelijk gelegen kavel is dit net andersom.
Op begane grond niveau bieden alle woningen ruimte aan een royale woonkamer met keuken, een studeerkamer, een ruimte slaapkamer met badkamer en een dubbele garage annex berging. Op de verdieping is een zogenaamd gastenverblijf geprojecteerd. Tevens bevindt zich hier de technische ruimte.
Voor wat betreft de architectuur zullen de woningen een hedendaagse uitstraling krijgen. Tevens wordt een ingetogen vormgeving beoogd.
 


Terug naar overzicht